Hygiëne protocol
Sportmassage Motio

Leidraad verantwoord masseren in de 1,5meter samenleving
Inleiding : deze leidraad van de NGS is tot stand gekomen naar aanleiding van het beleid dat de Nederlandse overheid voert om de corona pandemie te beheersen. Deze leidraad biedt een handvat voor heropening van massagepraktijken en hoe te handelen binnen de 1,5 meter samenleving. Als basis voor deze leidraad is gekeken naar de richtlijnen van het RIVM en NGS. Verandert de situatie, of komen er nieuwe maatregelen, dan kan het zijn dat deze leidraad wordt aangepast.
Covid-19 verdachte symptomen zijn: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.
Voor de therapeut met Covid-19 verdachte symptomen geldt dat de zorg uitgesteld moet worden tot de therapeut klachtenvrij is en eventueel doorverwijzen naar een klachtenvrije therapeut.
Covid-19 (verdachte) cliënten kunnen niet behandeld worden door de therapeut. Probeer de cliënt wanneer een behandeling niet mogelijk is op afstand te adviseren en verwijs indien noodzakelijk door naar de juiste discipline.
• Bepaal of er een verhoogd risico is op Covid-19 • Vraag naar ((neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, moeheid, je ziek voelen en/of diarree). • Vraag ook of de cliënt recent (huiselijk) contact heeft gehad met bewezen Covid-19 cliënten. • Vraag ook of de cliënt zelf Covid-19 heeft doorgemaakt. • De cliënt die zelf Covid-19 heeft doorgemaakt maar meer dan 24 uur geheel symptoomvrij is, kan op basis van de RIVM richtlijnen behandeld worden. • Wij wijzen erop dat dit een laatste richtlijn is van het RIVM maar dat het op dit moment, gezien andere bronnen, niet duidelijk is hoe lang cliënten met Covid19 na ontslag uit het ziekenhuis nog besmettelijk zijn.
Persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten de vitale beroepen niet geadviseerd. Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij patiënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig en gelet op de schaarste van PBM ook niet gewenst. Indien de client dit wenst kan hij/zij zelf een mondneusmasker mee nemen en dragen.

Protocol Masseur

Ik breng mijn cliënten op de hoogte van dit protocol via Facebook en instagram en op mijn website. In mijn WhatsApp bericht zal ik verwijzen naar dit protocol op mijn website.
De cliënt neemt eigen handdoeken mee, zowel voor hoofdsteun als de behandeltafel. En dient alleen te komen.

Afberichten indien verkouden, hoest, temperatuur 38.0 graden of hoger, liefst 24 uur van tevoren Bij binnenkomst van de cliënt ontsmetten client en therapeut de handen met desinfecterende gel. Aan de hand van de checklist van het RIVM wordt een korte controle uitgevoerd ten einde eventuele risico’s of ziekteverschijnselen te kunnen uitsluiten. Indien aan de hand van deze check de therapeut een risico aanwezig vindt zal de cliënt gevraagd worden contact op te nemen met de huisarts en de behandeling worden uitgesteld.

Hygiënische maatregelen:
Voor de behandeling:
1. Behandelruimte is schoon gemaakt met schoonmaakmiddel. De fles massageolie is gereinigd. De fles desinfectiegel is gereinigd. De massagetafel is gereinigd met desinfecterende spray.

Tijdens de behandeling:
1. En cliënt ligt op eigen meegenomen handdoeken.

Na de behandeling:
1. De therapeut reinigt de handen met desinfectiegel .
2. Handen van de therapeut worden gewassen en client verlaat praktijk terwijl therapeut de klinken aan raakt .
3. Wanneer client de praktijk heeft verlaten, worden deurklinken, fles massage olie, flessen desinfecterende handgel schoongemaakt met schoonmaakmiddel.
4. De massagetafel wordt gereinigd met desinfecterende spray .
5. Ramen worden opgezet voor ventilatie gedurende 20 min.

Reiniging materialen en gebruikte faciliteiten:
1. In toilet pompflacon handzeep en wegwerp handdoek voor handen afdrogen na toiletbezoek.
(geldt voor therapeut, client kan geen gebruik maken van toilet)
2. Toilet schoonmaken met schoonmaakmiddel na toiletbezoek.
3. Deurklinken, desinfecterende handgel, fles massage olie, eventuele gebruikte cups schoonmaken met schoonmaakmiddel en desinfecteren.
4. De massagetafel reinigen met desinfecterende spray.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
1. De therapeut draagt werkkleding die uitsluitend en alleen binnen de praktijkruimte wordt gedragen. Bij evt. vervuiling zal deze kleding worden gewisseld voor een nieuwe behandeling plaatsvindt.
2. Bij aankomst in de praktijk gebruik ik desinfecterende handgel bij de ingang.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19